• Dolar Alış / Satış: 3.855 / 3.862
  • Euro Alış / Satış: 4.527 / 4.535
  • Vakitler Güncelleniyor..
  • Hava Durumu Güncelleniyor..

İşte ‘TELİF’ ile ilgili taslağının özeti

8 Mayıs 2017
İşte ‘TELİF’ ile ilgili taslağının özeti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif hakları sisteminin iyileştirilmesine yönelik hazırlanan yasa taslağında, meslek birliklerine “Dijital işaretleme” imkanı, izinsiz paylaşımda bulunanların internet hızının yavaşlatılması, “Yeşilçam” oyuncularının haklarının korunması, kafe, kuaför ve mağaza gibi alanlarda müzik eserlerini kullanmaya sertifika zorunluluğu ve cezai yaptırım gibi birçok yeni düzenleme öngörülüyor…

1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun artık güncel ihtiyaçları gözetmemesi ve yaklaşık 7 yıldır süregelen çalışmaların nihayete erdirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla yeni bir kanun taslağı hazırlandı.

Hükümetin 2017 yılı programında da yer alan ve uzun süredir üzerinde çalışılan kanun tasarısı, bugün internet sitesi üzerinden sektörün ve kamuoyunun görüşlerine açıldı.

Müzik, sinema, edebiyat, yayıncılık, güzel sanatlar gibi alanlar ile toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren ve etkin, adil ve işler bir telif hakları sisteminin oluşturulmasının hedeflendiği taslakta, lisanslama sisteminden meslek birliklerinin yapısına ve internet üzerinden korsan paylaşımlara kadar telif haklarına yönelik pek çok konuda kritik düzenlemeler öngörülüyor. Taslakta aynı alanda yeni meslek birliği kurulma şartları ağırlaştırılırken, meslek birliklerinin görev ve yükümlülükleri, daha etkin, şeffaf ve hesap verebilir işleyiş hedefiyle yeniden düzenlendi.

Birliklerin kurumlar vergisinden muaf tutulması amacıyla düzenleme yapılan taslakta, kafe, kuaför, mağaza gibi müzik eseri kullanan umuma açık mahallere sertifika zorunluluğu getirildi. Ayrıca sertifika denetimlerinin Bakanlıkça gerçekleştirilmesi, sertifikasız mahallere idari para cezası uygulanması da öngörülürken, tarife bedellerine itirazları değerlendirerek karara bağlamak üzere Telif Hakem Kurulu oluşturuldu.

Buna göre, Yargıtay üyesi, bakanlık temsilcisi, iki öğretim üyesi ile Rekabet Kurumu temsilcisinin katımıyla oluşturulacak Telif Hakem Kurulu, meslek birliklerinin, tarifelere yönelik müzakere süreçlerinde sonuç alamadığı başvurularını karara bağlayacak. Kurul, bir nevi meslek birlikleri ile yargı sürecinde ara kurum görevini üstlenecek. Kurulun kararları tarife hükmünde sayılacak.

 

Radyo ve Tv’ler hak ihlalinde ‘Ceza Davası’ açabilecek

Taslakta yapılan düzenlemeyle güzel sanat eseri sahiplerinin yeniden satıştan pay talep etme hakkının uygulama alanı genişletildi ve devredilemez hale getirildi. Bilgisayar programı ve veri tabanı nüshalarının satışı veya dağıtımını içeren yayma hakkı bakımından Sınai Mülkiyet Kanunu’na paralel şekilde ulusal tükenme ilkesinden vazgeçilerek uluslararası tükenme ilkesi kabul edilirken diğer eser türlerinde ulusal tükenme korundu. Radyo ve televizyon kuruluşlarına haklarının ihlali halinde ceza davası açma imkanı tanınırken, bu kuruluşların umuma açık mahallerde lisanslama hakları, kanunda belirlenen girişi ücretli mahallerle sınırlandırıldı.

 

Bandrol suçları için de yeni düzenleme yapılıyor

Bandrol işlemine benzer şekilde sertifika ve kayıt-tescil işlemlerinin de bakanlıkça yetkilendirilmeleri halinde meslek birlikleri tarafından yapılabilmesi öngörülürken, il denetim komisyonu üyelerine bandrol denetimleri için ödenecek ikramiye tutarı artırıldı. Taslakta Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle iptal edilen sertifikasızlık cezaları da mikro ve küçük işletmelere 2 bin lira, orta büyüklükteki işletmelere 8 bin lira, büyük işletmelere de 20 bin lira olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Telif alanında yargısal sorunların çözümü için de düzenlemeler getirilen taslakta telif tazminatında hakimin takdir yetkisi genişletildi. Meslek birliklerince açılan davalarda, kullanıcı aksini ispatlayamadığı sürece, yıllık tarife bedelinin rayiç bedel olarak kabul edilerek tazminat miktarının hesaplanması öngörülürken, haklara tecavüz teşkil eden ürünlerin kaynağı, dağıtım ağları gibi konularda mahkemenin kararıyla ilgili kişilerden bilgi edinilmesine imkan tanındı.

Mahkeme kararına rağmen bilgi vermekten imtina eden kişiler hakkında disiplin para cezası öngörülürken, özellikle ticari boyutta gerçekleştirilen ihlallerde, hak sahibinin zararının tazminini güvence altına almak amacıyla mahkemece karar verilmesi halinde özel nitelikli ihtiyati tedbirlere olanak sağlandı.

Bandrol suçlarının re’sen kovuşturulacağına açıklık kazandırılan taslakta bandrol suçu ile eser sahibinin hakkının ihlaline ilişkin suçların birleştirmesi daha adil şekilde düzenlendi.

El konulan korsan materyallerin maliye teşkilatlarında muhafaza edilmesi, muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde yargılama sonu beklenmeksizin hammadde olarak satışına veya imha edilmesine ilişkin düzenleme de yapıldı.

 

Taslakla ilgili 30 günlük görüş bildirme süresi var

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde yer alan kanun taslağına ilgili kurum ve kuruluşlar, birlikler, dernekler, sanatçılar ve vatandaşlar da dahil toplumun her kesimi 30 gün süresince görüş bildirebilecek.

Gelen görüşlerin ardından son şekli verilecek taslak, yasalaşması için Meclise gönderilecek. Bakanlığın hazırladığı taslak metinde mevcut kanunun 36 maddesinde değişiklik yapılırken, kanuna 26 da yeni madde eklenmesi öngörülüyor.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

Kategoriler

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

UYARI ; "gulegule.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Güle Gele Gazetesi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez."